20 mm-lik M-55 (Zastava) zenit qurğusu aşağı məsafədən uçan hava qüvvələrini məhv etmək üçün təyin edilmişdir