SV-1200 su çəni içməli və sənaye suyunun, habelə aqressiv olmayan mayelərin bütün növ yollarda və sahələrdə daşınması üçün nəzərdə tutulmuşdur.