Yaxın Şərqdə baş verən silahlı münaqişələr zamanı istifadə üçün xarakterik olan kustar üsulla hazırlanmış 240 mm-lik atəş qurğusu