ZİL – 131 avtomobil texnikası təyinatı əsasən yükdaşımalarda və bölmələr arasında çörəkdaşımadan ibarətdir