Alay komandanlığı və heyət maşını "Deimos" (YAG1.201.032).  Şassi QAZ-66, van növü  KF-1M və ya K66N ilə olan.

İonosfer məlumatları arasından seçilən optimal dalğa uzunluğundakı eyni yerüstü radio stansiyaları ilə radio rabitə diapazonu:

- teleqraf dinləmə üçün - 2000 km-ə qədər;
- tipo və ya bir kanallı bir kanallı telefonu olan park yerində - 1000-1500 km;
- damda dubleks anten sistemi üzərində işləyərkən - 300 km-ə qədər.