SNAR-10, sinifində Doppler siqnal spektrinə əsaslanan bir hədəf tanıma rejiminə sahib ilk vasitədir. İstifadə olunan avadanlıq sayəsində SNAR-10 məsafələrdə aşağıdakı hədəflərin aşkarlanmasını təmin edə bilər:

17 km-ə qədər yer hədəflərinin hərəkət etdirilməsi;
4 ilə 10 km arasındakı mərmilərin yer partlamaları;
30 km-ə qədər yerüstü hədəflər;
14 ilə 23 km arasındakı mərmilərin səthi partlayışları.