Mina sahələrində keçidlərin işarələnməsi üçün istifadə olunur