Silah və texnikanın maskalanması üçün istifadə olunur