LPR-1 (ЛПР-1) tipli lazer kəşfiyyat cihazı aşağıdakı tapşırıqların yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulub:

- yerüstü hədəflərin, yerüstü və hava partlayışlarının koordinatlarını təyin etmək;

- hədəflərin qütb koordinatlarını təyin etmək və onları düzbucaqlı koordinatlara çevirmək;

- yerli əşyaları və hədəfləri müşahidə etmək;

           - orientirin məlum koordinatlarına görə cihazın koordinatlarını təyin etmək.

Cihaz ətraf mühitin mənfi 40ºC-dən müsbət 50ºC temperaturunda və havann 98%-ə qədər nisbi rütübətliliyində ±35ºC temperatur şəraitində istismar oluna bilər.

Kəşfiyyat cihazının tərkibinə lazer məsafəölçəni, bucaqölçmə qurğusu və üçayaq daxil olur.